Biztonsági szaktanácsadás

Biztonsági szaktanácsadás keretében a kibernyomozó az alábbi főbb problémák megoldásában tud segítséget nyújtani:

 • magánszemélyeket, vállalkozásokat érintő lehetséges támadási pontok beazonosítása, feltérképezése
 • javaslattétel és cselekvési terv kidolgozása a felmerült problémák elhárítására
 • általános és speciális biztonsági tanácsok a fizikai, adminisztratív, logikai és humán szinteken
 • teljes körű informatikai biztonsági audit
 • átfogó információbiztonsági átvilágítás, javaslattétel, cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása
 • teljes spektrumú információbiztonsági szakértői tevékenység informatikai fejlesztési projekteknél
 • elektronikus információs rendszerek teljes audit vizsgálata, belső szabályozási környezet kialakítása, dokumentációk készítése, jogi/szabályozási megfelelőség vizsgálata
 • lehallgató rendszerek felderítése, lehallgatás elleni védelem
 • bizalmas és érzékeny üzleti adatok védelmének kialakítása
 • megbízhatósági vizsgálatok lefolytatása, munkatársak ellenőrzése, átvilágítás, biztonsági ellenőrzések végrehajtása
 • biztonsági és kockázati vizsgálat, védelmi szint kialakítása, kockázatelemzés, kezelés

A biztonság egy kedvező állapot (ahol nincsenek fenyegetések), mely állapotnak jövőbeli változása nem valószínű de nem is zárható ki. A biztonság nem egy termék, hanem egy folyamat, ami több elemből áll össze és ezeket az elemeket kell folyamatosan megfelelő szinten tartani annak érdekében, hogy a biztonság szintje ne csökkenjen. Magánszemélyeket és cégeket egyaránt jellemeznek különféle biztonsági problémák és csak kevesen törődnek a megelőzéssel. Pedig a megelőzés sokkal megtérülőbb lenne, mintsem az utólagos kárelhárítás. Fel kell térképzeni azokat a pontokat, ahol támadás várható és olyan védelmi vonalat kell kialakítani, amivel a hatékony válaszlépés biztosított lesz. Fizikai, elektronikai, logikai, adminisztratív, informatikai, humán szempontokat figyelembe véve mindegyiknek területnek megvannak azok a sajátos pontjai amelyek ellen az adott terület a legjobban kitett. Legyen szó interneten elkövetett csalásról, zsarolásról, adatlopásról, titkos vagy nyílt megfigyelésről, érzékeny adatok szivárgásáról vagy egy kolléga által elkövetett bűncselekményről minden esetben súlyos anyagi és erkölcsi károk érhetnek bennünket. Ezért is rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk a minket érintő veszélyekkel, az informatikai rendszerünk biztonsági szintjével, kezelt/tárolt adataink minőségével, a munkatársaink hátterével és készítsünk kockázatelemzést, cselekvési tervet a megelőzésre.

A fent felsorolt tevékenységek a teljesség igénye nélkül csak a főbb megoldásokat ismertetik, ezen túlmenően minden, a biztonság fogalmába beletartozó megoldást készek vagyunk leendő ügyfeleink rendelkezésére bocsátani. További információ a kapcsolat menüpontban kérhető.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.